Cenník STK a EK

 
Dôsledným objednávacím systémom vybavíme zákazníkov s kompletnou TK a EK spravidla v čase do 1 hodiny. Ak si dáte naraz vykonať u nás technickú aj emisnú kontrolu, vykonáme Vám navyše test tlmičov zdarma.
 
 
 

TK pravidelná (zo zákona)

 
Osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky N-TK-M,N,L5,L7 30.00 €
Motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky N-TK-L1..4,L6 20.00 €
Prípojné nad 0,75 t N-TK-O2 25.00 €
 
 
 

TK administratívna (na požiadanie)

 
 
pri pridelení novej KN a nového OTK A-TK+KN+OTK 10.00 €
 
 
 
 
 
 

TK opakovaná

 
Osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky O-TK-M,N,L5,L7
10.00 €
Motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky O-TK-L1..4,L6 5.00 €
Prípojné vozidlá O2 5.00 €
 
 
 

TK zvláštná v plnom rozsahu

 
Osobné,dodávkové,trojkolky a štvorkolky Z-TK-M1,N1,L5,L7 20.00 €
Motocykle,ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky Z-TK-L1..4,L6 15.00 €
Prípojné nad 0,75 t Z-TK-O2 20.00 €
 
 
 
 
 

TK zvláštná v čiastkovom rozsahu

 
TK v čiast. sk. 100 (VIN) Z-TK sk. 100 5.00 €
TK v čiast. rozsahu sk. 100 a 200 (brzdy) Z-TK sk. 100+200 7.00 €
TK v čiast. rozsahu sk. 100 a 300 (riadenie) Z-TK sk. 100+300 7.00 €
TK v čiast. rozsahu sk. 100 a 400 (tlmiče) Z-TK sk. 100+400 8.00 €
TK v čiast. rozsahu sk. 100 + 500 (rám, karoséria) Z-TK sk. 100+500 6.00 €
TK v čiast. rozsahu sk 100 + 600 (svetlá) Z-TK sk. 100+600 5.00 €
TK v čiast. rozsahu sk 100 + 700 (ťažné) Z-TK sk. 100+700 6.00 €
TK v čiast. rozsahu sk 100 + 800 (výfuk – hladina zvuku) Z-TK sk. 100+800 10.00 €
 
 
 
 
 
 
 

EK cenník

 
M1 ,N1-pravidelná - benzínové s RKAT s LPG/CNG B+LPG/CNG/RKAT 28.00 €
M1,N1-pravidelná - benzínové S RKAT a naftové voz. B/RKAT a D/bezkat,NKAT 20.00 €
M1 ,N1-pravidelná - emisná kontrola OBD,ELEKTRO všetky EK 30.00 €
M1,N1-pravidelná- Ben. OBD od.1.1.05/Dies. OBD 1.1.08 B/RKAT s OBD 25.00 €
M1 ,N1-pravidelná - benzínové s RKAT s OBD s LPG/CNG B+LPG/CNG/RKATs OBD 30.00 €
 
 
 

EK- pravidelná

 
M1,N1- s benzín. mot. s RKAT a naftové mot. N-EK/B-RKAT/D 20.00 €
M1,N1- s dieslovým motorom prihl. po 1.1.2008 D RKAT OBD 25.00 €
M1,N1-s ben. motorom s OBD prihlás. po 1.1.2005 N-EK-OBD 25.00 €
EK – Administratívna A-EK+KN+OEK 10.00 €
 

EK- pravidelná JDV

 
M1,N1,- JDV ben.s R/KAT a dieslové motory B/RKAT,Dbezkat., NKAT 20.00 €
M1,N1, JDV Benzín OBD, Diesel OBD B/OBD, D/OBD 25.00 €
 
 
 
 
 

Doplatky k TK

 
Doplatok ak je vozidlo s alternat. pohonom B+LPG Doplatok LPG 5.00 €
Doplatok k opak. TK ak bola vykonaná na inej STK 10.00€
 
 
 

Súvisiace a ostatné služby

 
Kópia protokolu 5.00 €
 
 
 
 
Kontaktujte profesionálov z STK - Trenčín, s.r.o.